Asfaltiranje puta Brđani-Gornja Mahala

Asfaltiranje puta Brđani-Gornja Mahala
Poziv za finansijsko učešće

Mještani zaseoka Brđani pokrenuli su akciju asfaltiranja lokalnog puta Brđani- Gornja Mahala u ukupnoj dužini od 2197 metara.

U toku je prikupljanje finansijskih sredstava i to na način da:
- domaćinstva koja gravitiraju putu a vlasnici žive u BiH uplaćuju iznos od 2.000 KM
- domaćinstva koja gravitiraju putu a vlasnici žive izvan BiH uplaćuju iznos od 4.000 KM
- Humanitarne organizacije i svi ljudi dobre volje i želje da učestvuju uplaćuju iznos dobrovoljno prema svojoj mogućnosti.

Asfaltiranje puta je predviđeno u dvije faze i realizacija ovisi o odzivu građana i iznosu prikupljenih finansijskih sredstava i to:
- faza I - dionica puta od asfalta Brđani do domaćinstva Hopovac Jasima dužina od 1807 m širina od 3 m, potreban iznos od 185.051,76 KM,
-faza II - dionica puta od domaćinstva Hopovac Jasima do asfalta Gornja Mahala dužina od 390 m širina 2,5 m, potreban iznos od 36.835,70 KM.
Putem Savjeta mjesne zajednice, tražit ćemo sufinansiranje projekta iz budžeta grada Prijedora, koje prema odluci Skupštine grada, iznosi 40 % od ukupno potrebnih finansijskih sredstava.
Za potrebe provođenja ove akcije oformljen je Organizacioni odbor u sastavu:
1. Redžić Redžep, predsjednik i blagajnik
2. Karupović Hase, član
3. Zahirović Redžep, član
4. Redžić Asmir, član
5. Hopovac Fikret, član

Organizacioni odbor poziva sve vlasnike zemljišta koje se nalazi duž ovog puta, sve Humanitarne organizacije i sve ljude dobre volje i želje za pomoći, da učestvuju u finansiranju asfaltiranja ovog puta i to uplatom svog doprinosa:
1. Organizacionog odboru ili
2. putem namjenski otvorenog žiro računa na ime Redžić Redžep broj: 395514902858172830 Unicredit bank AD Banja Luka filijala Prijedor (upute za uplate u prilogu)

Akcija se provodi krajnje transparentno i otvoreno za javnost te će se tako za sve uplate:
- izdati priznanica ovjerena od strane Gradske uprave Prijedor
- kontinuirano podnositi izvještaj na fb stranici Mjesne zajednice Čarakovo
U prilogu možete vidjeti stanje predmetnog puta, predmjer i predračun radova te instrukcije o načinu uplate doprinosa.

S poštovanjem!
Organizacioni odbor

 


 
 

mod racun