Plaćanje putem PayPal računa (ukoliko ga nemate možete ga brzo i jednostavno kreirati i odmah potom platiti).

Plaćanje preko PayPal-a je najrašireniji način plaćanja preko interneta na svijetu, i potpuno je sigurno.

Code za paypal uplatu je humano.brdo@live.at

 

IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

mod racun