SPISAK ČLANOVA HUMANOG BRDA 2010

Zadnje azuriranje: 1.12.2018

Prezime Ime Mjesto Država 2017god. 2018god.
ALAGIĆ      ELVIR Bišćani Austrija € 60.00 € 60.00
ALAGIĆ      SAMIR Jugovci Njemačka € 60.00
€ 5.00
ALAGIĆ      SANIN & EMINA S.Most Austrija € 25.00
ALIĆ      FIKRET Prijedor USA $60.00 $60.00
ALIĆ/FORIĆ SADMIR Kozarac Austrija € 60.00 € 55.00
ALIŠIĆ AZURA Prijedor Norveška € 120.00 € 120.00
ALIŠKOVIĆ ARMIN Rakovčani Švedska € 120.00 € 120.00
ALIŠKOVIĆ HUZEIR Rakovčani Slovenija   KM60,00 
ARNAUTOVIĆ      HARIS Tukovi Švedska € 100.00 € 60.00
ARNAUTOVIĆ    EDIN Tukovi Švedska
ARNAUTOVIĆ       ERMIN Rizvanovići Austrija € 120.00 € 120.00
AVDIĆ  DAMIR  Rakovčani Austrija € 60.00 € 60.00
AVDIĆ MIRELA Rakovčani Austrija € 60.00 € 60.00
AVDIĆ  IZETA Rakovčani Njemačka € 60.00
AVDIĆ     KEMAL Rakovčani USA $60.00 $60.00
AVDIĆ     EMIR Rakovčani USA $60.00 $60.00
AVDIĆ     SENAD-Senko Rakovčani Njemačka € 60.00 € 60.00
BALIĆ HAMDIJA I MINA Puharska BiH
MSc BALIHODZIĆ ALMIR  Austrija Travnik € 120.00 € 110.00
BEGOVIĆ DZEVAD Hambarine USA $60.00
BEGOVIĆ HIDAJETA Jajce Austrija € 60.00 € 60.00
BEHLIĆ    NAMIR/MIRELA Čarakovo Finska € 70.00
BERIŠA    ĆAZIM Hambarine USA $60.00 $60.00
BEŠIĆ ATIF  Orahova Austrija € 60.00 € 60.00
BILALOVIĆ HUSEIN-Huse Rakovčani USA $60.00
BILALOVIĆ NURIJA Rakovčani Austrija € 60.00
BILALOVIĆ EDISA Rakovčani Švicarska € 120.00 € 120.00
BILALOVIĆ NEDŽAD Rakovčani Švicarska € 120.00 € 120.00
BLAŽEVIĆ/KARALIĆ  AMINA Puharska USA $50.00
BRAKIĆ NIHAD  Hambarine USA $60.00 $60.00
BRICA JAKUB/SAFIJA Bugojno Ausrija € 60.00 € 60.00
BRKIĆ OSMAN Ef.  Detroit USA $60.00 $60.00
BUDIMLIĆ SEMIRA Austrija € 55.00 € 60.00
BUDIMLIĆ SENAD Cazin Austrija € 60.00
ČAUSEVIĆ ADMIR Hambarine USA $60.00 $60.00
ČAUSEVIĆ ADIS Čarakovo USA $60.00
ČAUSEVIĆ ALMIR Hambarine USA $60.00 $60.00
ČAUSEVIĆ AMIR I NERMINA  Čarakovo Njemačka € 60.00
ČAUSEVIĆ SAMIR Čarakovo Njemačka € 60.00
ČAUSEVIĆ GOSPE Hambarine USA $60.00 $60.00
ČAUSEVIĆ AZMIR Hambarine USA $60.00 $60.00
ČAUSEVIĆ MIRSAD Hambarine USA $60.00 $60.00
ČAUSEVIĆ MEDIN Hambarine Njemačka € 60.00
ČAUŠEVIĆ SAFET-Sajo Bihać Njemačka € 60.00
ČAUŠEVIĆ MUSTAFA Hambarine Švedska
ČAUŠEVIĆ JASMIR  Hambarine Austrija € 120.00 € 120.00
ĆANIĆ DERALDINA Austrija € 20.00
ČEHIĆ   NURFETA Tukovi USA $100.00 $100.00
ČESKO  AMER/ELDINA  USA $60.00
ČATAKOVIĆ ISMET & SAMIRA Austrija € 60.00
CERIĆ MUNIB Ćela USA $60.00 $60.00
ČIRKIĆ FUAD Ćela USA $60.00 $60.00
ČIRKIĆ MIRZA Ćela USA $60.00 $60.00
CRLJENKOVIĆ MESUD-Meša  Rakovčani Belgija € 60.00 € 60.00
CRLJENKOVIĆ ASMIRA Rakovčani Belgija € 60.00 € 60.00
CRNKIĆ DENIS Tukovi USA $60.00 $60.00
CRNKIĆ TOFKO / DINKA Tukovi USA $60.00 $60.00
DEDIĆ DAMIR  Puharska Njemačka € 60.00
DEDIĆ FIKRET-Suljo Rizvanovići Austrija € 60.00
DEDIĆ MUHAMED Rizvanovići Austrija € 40.00 € 60.00
DEDIĆ NEVZETA Rizvanovići Austrija € 35.00 € 60.00
DEDIĆ SEDIJA Rizvanovići USA $60.00 $60.00
DEDIĆ SELMA Rizvanovići Austrija € 30.00 € 60.00
DEDIĆ SULEJMAN  Rizvanovići Austrija € 30.00 € 60.00
DELKIĆ MIDHETA Puharska BiH  KM60,00   KM60,00 
DEKIĆ NIJAZ-Grga Bužim Austrija € 60.00 € 60.00
DEMIROVIĆ FAHRUDIN Ćela Austrija € 60.00 € 60.00
DENIĆ AHMET  Kozarac Švicarska € 60.00
DENIĆ MIRZETA  Kozarac Švicarska € 60.00
DIDIĆ MIKO Brčko USA $60.00
ĐULDANIĆ AMEL Rakovčani USA $60.00 $60.00
ĐULDANIĆ EDIN Rakovčani Njemačka
ĐULDANIĆ OMER Rakovčani USA $60.00 $60.00
ĐULDANIĆ NAIL Rakovčani USA $60.00 $110.00
ĐULDANIĆ SANEL  Rakovčani USA $60.00 $60.00
ĐULDANIĆ MERHUNISA Rakovčani USA $60.00
ĐULDANIĆ/SEJFIĆ Amela/Admir Rakovčani USA $60.00
ĐULDANIĆ/SLATINA AIDA/ANES Rakovčani USA
DURATOVIĆ ADMIR/MIRSA Rizvanovići USA $60.00 $120.00
DURATOVIĆ ALTIJANA Rizvanovići USA $60.00
DURATOVIĆ ASIJA Rizvanovići USA $60.00
DURATOVIĆ MIRSADA  Rizvanovići USA $60.00
DURATOVIĆ ADNAN/MAHIRA Rizvanovići USA
DURATOVIĆ AMIR Rizvanovići BiH
DURATOVIĆ ENISA Rizvanovići Austrija € 120.00 € 120.00
DURATOVIĆ ERVIN/MELISA Rizvanovići Njemačka € 180.00 € 180.00
DURATOVIĆ ISHAK/ALMA Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
DURATOVIĆ    KEMAL/SADJIDA Rizvanovići Austrija
DURATOVIĆ    MIDHET (Karanfila) Rizvanovići Kanada
DURATOVIĆ    MUSTAFA Bišćani Njemačka € 60.00
DURATOVIĆ    EDINA Bišćani Njemačka € 60.00
DURATOVIĆ    SADMIR  Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
DURATOVIĆ SANIMIR Rizvanovići Austrija € 120.00 € 120.00
DURATOVIĆ SUTKA Cazin USA $60.00
Ing. DURAKOVIĆ HADIS I AMRA  Cazin Austrija  € 50.00 € 50.00
DŽAMASTAGIĆ DINO Rakovčani Njemačka € 100.00
DŽAMASTAGIĆ OSMAN Rakovčani BiH  KM60,00   KM60,00 
DŽAMASTAGIĆ SATKO/RAZA Rakovčani Njemačka € 60.00 € 100.00
DŽAMASTAGIĆ SELMA Rakovčani Njemačka € 60.00
DŽAMASTAGIĆ ENES Rakovčani Australija  KM60,00 
DŽAMASTAGIĆ IBRAHIM Rakovčani Australija  KM60,00 
DŽAMASTAGIĆ MIRSAD Rakovčani Australija  KM60,00 
DŽUBUR FIKRET Prijedor USA $60.00 $60.00
EJUPOVIĆ ADMIR-Ado Hambarine USA $60.00 $60.00
EJUPOVIĆ ASMIR Hambarine USA $60.00 $60.00
EJUPOVIĆ CAZIM Hambarine USA $60.00 $60.00
EJUPOVIĆ EMIR Hambarine USA $60.00 $60.00
EJUPOVIĆ SENAD-Senci Hambarine Holandija € 60.00 € 60.00
EJUPOVIĆ JASMINKO Hambarine USA $60.00 $60.00
EJUPOVIĆ MUNIBA Hambarine USA $60.00 $60.00
ELKAZOVIĆ HARIS Kozarac USA $60.00 $60.00
FAZLIĆ ISMETA Hambarine Austrija € 100.00
FETAHAGIĆ FARUK I SARA Trebinje Austrija € 150.00
FIKIĆ ALEN Hambarine USA $60.00 $60.00
FORIĆ ELVIR/SONITA Sanski Most Austrija € 60.00 € 60.00
GOLJI ŠABAN Ključ USA $60.00
GRABIĆ AIZ Ćela Austrija € 60.00
GREDELJ  SABAHUDIN  Čejreci USA $60.00 $60.00
GUTIĆ MEDINA Kozarac USA $60.00
HABIBOVIĆ ANEL Hambarine Holandija
HABIBOVIĆ  ALMIR Hambarine Njemačka € 60.00 € 60.00
HABIBOVIĆ  DAMIR  Hambarine Njemačka € 60.00 € 60.00
HABIBOVIĆ  NUSRETA Hambarine Njemačka € 60.00 € 60.00
HABIBOVIĆ    ADISA Hambarine Njemačka € 60.00
HADZIĆ/EJUPOVIĆ EDITA Kozarac USA $60.00 $60.00
HADZIĆ/MULALIĆ SABINA Sanski Most Njemačka € 60.00
HADZALIĆ MIRZA Prijedor Austrija € 40.00 € 60.00
HADZALIĆ MIRSAD  Prijedor Austrija € 30.00 € 60.00
HAJRIĆ     ELVIS Banja Luka USA $60.00 $60.00
HAJRIĆ     EMIR Bišćani USA $60.00
HAJRIĆ     ZAHIR Banja Luka USA $60.00
HALKIĆ ADMIR-Atko Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
HALKIĆ ERMIN  Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
HALKIĆ DINO Bosanska Krupa USA $100.00
HALKIĆ SENAD Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
HAMULIĆ ADMIR / AMRA Hambarine Njemačka € 60.00 € 60.00
HAMULIĆ ELVEDIN Hambarine USA $60.00
HAMULIĆ NIHAD Bišćani USA $60.00 $60.00
HAMULIĆ SMAJL Hambarine Austrija € 60.00
HAMZIĆ BARIS-Mujo Rizvanovići Austrija € 60.00
HAMZIĆ EDIN Rizvanovići USA $101.00 $100.00
HASANIĆ (PAĐEN) ZISKA Hambarine USA $60.00
HASKIĆ DZENAN Cazin Austrija € 60.00 € 60.00
HASiĆ FAIKA Hambarine Kanada $120.00
HEGIĆ  HALIDA Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
HALEP MIRSAD-MIRSO Travnik-Turbe USA $60.00 $60.00
HODZIĆ AZEM Zavidovici USA $60.00
HODZIĆ ESMA Bihać Njemačka  CHF60,00 
HODZIĆ GENO & JERDINA  Ljubija USA $60.00
HODZIĆ KEMAL/HEPA Kozarac BiH € 30.00 € 30.00
HODZIĆ KEMAL Zavidovici USA $60.00
HRUSTIĆ HUSEIN Kozarac USA $60.00 $60.00
HRNJICA  AJDIN Rizvanovići Švedska € 60.00 € 60.00
HUČIĆ SALIH Rakovčani/Janja Belgija € 60.00 € 60.00
HUČIĆ SENADA Rakovčani/Janja Belgija € 60.00 € 60.00
HUSKIĆ ENAD Hambarine USA $60.00 $60.00
IBRAHIMOVIĆ KEMAL Novi Pazar Njemačka € 60.00 € 60.00
IKANOVIĆ SENAD I INDIRA  Njemačka € 30.00
IMAMOVIĆ FATIMA Bugojno Austrija € 60.00 € 60.00
IMŠIREVIĆ SABAHUDIN Hambarine Njemačka € 60.00 € 60.00
ISLAMČEVIĆ ALMA Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
ISLAMČEVIĆ ASIM Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
ISLAMČEVIĆ DŽEMILA Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
ISLAMČEVIĆ NEDŽAD-Nećko Rizvanovići Austrija € 120.00 € 120.00
ISLAMČEVIĆ NEJLA Rizvanovići Austrija € 60.00
ISLAMČEVIĆ SANEL-Gago Rizvanovići Austrija € 120.00 € 120.00
ISLAMOVIĆ IRMAN/MEDINA Banja Luka USA $120.00 $200.00
ISLAMOVIĆ ŠEMSO Banja Luka USA $60.00 $60.00
ISLAMOVIĆ     BAHRUDIN-Dino Banja Luka USA $60.00 $60.00
JUJIĆ AZMIR Rakovčani Holandija € 60.00
JUJIĆ ALMIR Rakovčani Švicarska $60.00
JAKUPOVIĆ AIDA Ćela Austrija € 60.00 € 60.00
JAKUPOVIĆ ANES Ćela USA $60.00 $80.00
JAKUPOVIĆ EMIL Kozarac USA $100.00 $100.00
JAKUPOVIĆ JASIM-Jasko Ćela USA $60.00 $60.00
JAKUPOVIĆ MESUD  Ćela Austrija € 120.00 € 120.00
JAKUPOVIĆ MIRSAD Ćela USA $60.00 $60.00
JAKUPOVIĆ NEDŽAD Kozarac USA $60.00
KADIĆ AIDA Bišćani USA $60.00
KADIĆ AMIR Rizvanovići Austrija € 40.00
KADIĆ ENIZ/HASNIJA Bišćani USA $60.00
KADIĆ ESAD-Plik Bišćani Njemačka € 60.00 € 60.00
KADIĆ ESMA Rizvanovići Austrija € 40.00
KADIĆ  ELVEDIN/ARNELA Bišćani Njemačka € 60.00
KADIĆ  ELVIR Rizvanovići Austrija € 80.00
KADIĆ  ERMIN  Rizvanovići Austrija € 40.00
KADIĆ  HINDA Rizvanovići Njemačka € 60.00
KADIĆ  JASMIN Rizvanovići Austrija € 80.00
KADIĆ  KERIM Bišćani Njemačka € 60.00 € 60.00
KADIĆ  MEHEMED/Senada  Bišćani Njemačka € 60.00 € 60.00
KADIĆ MUJO    Bišćani Belgija € 70.00
Ing. KADIĆ  MIDHAD-Mido Sarajevo Austrija € 60.00 € 60.00
KADIĆ  LATIF Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
KADIĆ    TAHIRZA Bišćani USA $60.00 $60.00
KADIRIĆ/HRNJIĆ SENADA Bišćani/Zagreb Hrvatska € 60.00 € 60.00
KADIRIĆ ALEN Rizvanovići Švicarska € 64.00 € 60.00
KADIRIĆ ARMAN Rizvanovići Njemačka € 60.00
KADIRIĆ BAHRUDIN-Rudi Bišćani USA $60.00 $60.00
KADIRIĆ ELDIN/ARIJANA Rizvanovići USA $60.00 $100.00
KADIRIĆ ELDINA/CESKO AMIR Rizvanovići/Rogatica USA $100.00
KADIRIĆ EMSUD/NAMKA Rizvanovići USA $60.00 $100.00
KADIRIĆ SEAD-Dudo Rizvanovići Švicarska € 60.00
KADIRIĆ ISMET/FATIMA Bišćani Austrija € 60.00 € 60.00
KADIRIĆ JASMIN/ARIJANA Rizvanovići Austrija € 60.00
KADIRIĆ SERIF/SENIJA Bišćani Austrija
KADIRIĆ SAKIB-Tarzo Rizvanovići Njemačka € 60.00 € 60.00
KADIRIĆ SAIMA Sarajevo BiH  KM60,00 
KADIRIĆ    FERIDA Rizvanovići Njemačka € 60.00 € 60.00
KADIRIĆ         HARIS-Hari Rizvanovići Njemačka € 60.00 € 60.00
KAJDIĆ     MIDHAD Ćela Švedska € 60.00
KALTAK FARUK Hambarine USA $60.00 $60.00
KALTAK NEDZAD-Nedo Hambarine Njemačka € 60.00
KARAGIĆ AMELA Rizvanovići Švedska € 60.00 € 60.00
KARAGIĆ AMRA Rizvanovići Austrija € 40.00
KARAGIĆ BAHRIJA Rizvanovići Austrija € 80.00
KARAGIĆ EDHEM Rizvanovići USA $60.00 $60.00
KARAGIĆ EDIN Rizvanovići USA $60.00 $60.00
KARAGIĆ FIKRET-Fikro Rizvanovići Njemačka € 60.00 € 60.00
KARAGIĆ FUAD-Kapa Rizvanovići Njemačka € 60.00 € 60.00
KARAGIĆ ISMET  Rizvanovići Švedska € 60.00 € 60.00
KARAGIĆ MERIMA Rizvanovići Švedska € 60.00 € 60.00
KARAGIĆ IZET Rizvanovići USA $60.00 $100.00
KARAGIĆ SAID Rizvanovići USA $60.00 $60.00
KARBAŠIĆ BESIM Kozarac Austrija € 60.00 € 60.00
KARDUMOVIĆ REUF Hambarine Austrija € 60.00 € 60.00
KAUKOVIĆ ENIS Bosanska Krupa USA $60.00
KEKIĆ NUSRET  Sanski Most Austrija € 60.00
KILIĆ MIDHAD-Mitko Kozarac Austrija € 60.00 € 100.00
KLJAJIĆ AMIR Čarakovo Austrija € 120.00 € 120.00
KLJAJIĆ SEDIJA Čarakovo Austrija € 120.00 € 120.00
KRKIĆ      EDIN Kozarac Švedska  500.00 kr  € 50.51
KRUPIĆ  EKREM  Sanski Most BiH  KM60,00 
KUDUZOVIĆ SABAHUDIN Ćela USA $60.00 $60.00
KUDUZOVIĆ MUHIDIN/SABIHA Ćela USA $60.00 $60.00
KULUŠIĆ JASMIN Kozarac Njemačka € 60.00
KURBAŠEVIĆ SABINA ? Austrija € 60.00 € 60.00
KOSTIĆ MEHMED V. Kladuša Austrija € 50.00
LEZIĆ RAZIM Ćela USA $60.00 $60.00
LIMO NARCIS I EMINA Njemačka € 60.00 € 60.00
Prof. LJUMANOVIĆ SELMIR Tuzla BiH  KM60,00   KM60,00 
MAŽAR  DINKO I BAHRIJA  Rizvanovići Njemačka € 60.00
MAŠOVIĆ MEHDIN Brčko Austrija € 60.00 € 60.00
MAŠOVIĆ MELIHA Brčko Austrija € 60.00 € 60.00
MAUNIĆ SEJAD Sanski Most Austrija € 60.00 € 60.00
MEDIĆ     ZAKIR Hambarine Njemačka € 60.00 € 60.00
MEHANOVIĆ   EDIN Čarakovo USA $60.00 $100.00
MEHMEDAGIĆ   MUJO S. Most BIH  KM60,00 
MEHMEDAGIĆ   ELVIR S. Most BiH  KM60,00 
MENKOVIĆ MINA Kozarac USA $60.00 $60.00
MENKOVIĆ MIRZET Prijedor-Puharska Austrija € 120.00 € 120.00
MRKALJ  EDIN Bišćani Njemačka € 60.00 € 60.00
MRKALJ  ALDIN Bišćani Holandija € 15.00 € 60.00
MRKALJ  EDISA Bišćani Švedska € 10.00
MODRONJA SEAD-Tea Bišćani USA $60.00 $60.00
MUHAREMOVIĆ MUJO I VELIDA  Nova Kasaba/Rizvanovići USA $60.00 $80.00
MUHIĆ ALMIR-Ćani Hambarine Australija € 120.00 € 120.00
MUHIĆ EDVIN Hambarine Australija € 120.00 € 120.00
MUJKANOVIĆ     ADNAN Prijedor Švedska € 60.00
€ 60.00
MUSIĆ HARIS Čarakovo USA $60.00 $60.00
MUŠIĆ ARNES I ŠEJLA  Prijedor Austrija € 60.00 € 100.00
MUŠIĆ EMIRA Prijedor Austrija € 60.00 € 60.00
MUSLIMOVIĆ ALMIR Rizvanovići Austrija € 120.00 € 120.00
NASIĆ AMIR Rakovčani Austrija € 60.00 € 60.00
NASIĆ NAFIJA Rakovčani Austrija € 60.00 € 60.00
NASIĆ FATA Rakovčani Austrija € 120.00 € 120.00
NASIĆ MIRSAD Rakovčani Austrija € 120.00 € 120.00
NASIĆ MUFID/SAFIJA Rakovčani Njemačka € 60.00
NASIĆ     AMEL Tukovi USA
NASIĆ     ELVIR/SELMA Rakovčani Njemačka € 75.00 € 75.00
NUHIJA   ATIF-Laki Hambarine Austrija € 60.00 € 60.00
NURKOVIĆ EDIN Rozaje-CG Belgija € 60.00 € 60.00
O.E USA USA $60.00
OKIĆ NERMIN Raškovac USA $60.00 $60.00
OKIĆ SAID Raškovac USA $60.00 $60.00
OKIĆ VELID Raškovac USA $60.00 $60.00
OGORINAC SAFET Bosanska Dubica $60.00
OMANOVIĆ DENIS i AMIRA  ZECOVI Austrija € 20.00
PAĐAN ELVEDIN-El Vedo Hambarine Švedska
PAĐEN    HALIDA Hambarine Njemačka € 120.00 € 120.00
PEHLIĆ    OMER Puharska Austrija € 120.00 € 120.00
PEZEROVIĆ KADIR  Rakovčani Holandija € 60.00 € 60.00
POLJAK ALMIR Rakovčani Austrija € 120.00 € 120.00
PIVALIC  ZAIM S.Most BIH  KM60,00 
RAMIĆ ADNAN/JASMINA Raškovac USA $60.00 $60.00
RAMIĆ AMEL  Ćela USA $60.00 $60.00
RAMIĆ EDIN/NAIDA Rizvanovići Austrija € 84.00 € 84.00
RAMIĆ ERMIN-Gera Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
RAMIĆ SAFET Ćela USA $60.00 $60.00
RAMIĆ MUHAREM/SANELA Rizvanovići Slovenija € 60.00 € 60.00
RAMIĆ MEHMED S.Most-Fajtovci Austrija € 60.00 € 60.00
RAMIĆ MUHAMED-Hamić D. Kamengrad Njemačka € 60.00 € 60.00
RAMIĆ VELID Rizvanovići USA $60.00 $60.00
RAMULIĆ BERNARD Rakovčani USA $60.00 $60.00
REKANOVIĆ EDIN Bišćani USA $60.00
RIZVANOVIĆ ALADIN Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
RIZVANOVIĆ ILIJAZ-Ile Rizvanovići Njemačka € 60.00 € 60.00
RIZVANOVIĆ SAMKA Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
RIZVANOVIĆ NAMKA Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
RIZVANOVIĆ VELID Rizvanovići Austrija € 60.00
ŠABANOVIĆ FARUK-Mara Bišćani Njemačka € 60.00 € 60.00
ŠABANOVIĆ JASMIR/MIRSADA Rizvanovići Austrija € 60.00 € 60.00
ŠABANOVIĆ MUHAMED-Hamić Bišćani USA $120.00 $120.00
ŠABANOVIĆ NEVZET Brčko USA $60.00
ŠABANOVIĆ NIHAD-Nido Bišćani USA $120.00 $120.00
ŠVRAKA  ADMIR - Ferta Rizvanovići GB € 65.00 € 65.00
SARAJLIJA FIKRETA  D. Ljubija Njemačka € 60.00 € 60.00
SARAJLIĆ MIRSAD-Kiki Puharska BiH  KM60,00   KM60,00 
SEDIĆ BELMA  Arapuša Austrija € 60.00
SEDIĆ BELMIN Arapuša Austrija € 60.00
SEDIĆ SAFET/SAJO Arapuša Austrija € 60.00
SEDIĆ ĐULA Arapuša Austrija € 60.00
ŠEĆERBEGOVIĆ MERIM i EDINA Puharska USA $60.00
SEFERAGIĆ SENAD / DZEMILA    Austrija € 60.00 € 60.00
SEFEROVIĆ SAFET-Sajo Hambarine Njemačka € 60.00 € 60.00
SELIMOVIĆ AJDIN Prijedor Austrija € 120.00 € 120.00
SELIMOVIĆ ERMIN Cazin Austrija € 60.00
SELIMOVIĆ SENAD  Rakovčani USA $60.00
SELIMOVIĆ   SENAD / ĐZEMILA Prijedor Austrija € 60.00 € 60.00
SERVICE  ADMIR  USA $60.00
SIJEČIĆ   NARCISA Čarakovo Švedska
SIKIRIĆ ALMA Hambarine Norveška € 80.00 € 80.00
SIKIRIĆ DEMIR Hambarine USA $60.00 $60.00
SIKIRIĆ MERSIHA Hambarine Holandija € 60.00 € 60.00
SIKIRIĆ SAMIR-Siki  Hambarine Njemačka € 60.00
SIKIRIĆ SAFIRA Hambarine USA $60.00 $60.00
SIKIRIĆ SUBHA Hambarine USA $60.00 $60.00
SIKIRIĆ  NIZAM Hambarine USA $60.00 $60.00
SIKIRIĆ LEJLA Hambarine USA $60.00 $60.00
SMAJIĆ ALMIR/ELVIRA ? Austrija € 60.00 € 60.00
SOFIĆ NIRMA  Hambarine Australija € 120.00 € 120.00
SOFTIĆ ef. ELVEDIN  Visoko BIH  KM60,00 
SUPUKOVIĆ AMIR Bos. Novi USA $60.00 $60.00
SUPUKOVIĆ HUSEIN  Bos. Novi USA $60.00 $60.00
TAJIĆ AMIR Hambarine Austrija € 60.00 € 60.00
TAJIĆ MUAMERA Hambarine Austrija € 60.00 € 60.00
TREPIĆ ADMIR-Adi Bišćani Njemačka € 60.00
TREPIĆ SULEJMAN Bišćani Njemačka € 60.00 € 60.00
TSCHURTSCHENTHALER Dr. GETRAUD Linz Austrija € 120.00 € 120.00
VOJNIKOVIĆ AMIR Bišćani USA $60.00 $100.00
VOJNIKOVIĆ ALMIR Bišćani USA $60.00 $60.00
VUČKIĆ     ERMIN/NARIMAN Raskovac Njemačka € 100.00 € 100.00
VUKALIĆ  VAHIDA  V. Britanija € 60.00 € 60.00
ZENKOVIĆ     KELIMA Bišćani USA $60.00 $60.00
ZENKOVIĆ     MIRZET Bišćani USA $60.00 $60.00
ŽERIĆ SAKIB  Hambarine USA $60.00 $60.00
ŽERIĆ MUSTAFA Hambarine USA $60.00 $60.00
ŽUPANI   DŽEMO I JASNA Kozarac Austrija € 60.00
ZRINIĆ FARUK  Kozarac USA $60.00 $60.00
ZUKANOVIĆ  ESAD  Ključ Austrija € 60.00 € 60.00
ZULUM ADNEL Ćela Austrija € 60.00 € 60.00
ZULUM  SANELA Ćela Austrija € 60.00 € 60.00
ZULUM  ALISA B. Gradiska Austrija € 10.00

 

 

NAPOMENA:

Svi donatori koji su ucestvovali u akcijima koje smo sprovodili ili koje sprovodimo nalaze se  na listi donatora za akciju koju su uplatili!                                                                                                                                                                                             

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte na  e-mail: humano.brdo@live.at

S postovanjem Team HB 2010

 

 

 

mod racun