SPISAK ČLANOVA HUMANOG BRDA 2010

Zadnje azuriranje: 2.7.2018

Prezime
Ime
Mjesto
Država
2017god.
2018god.
ALAGIĆ
ELVIR
Bišćani
Austrija
€ 60.00
ALAGIĆ
SAMIR
Jugovci
Njemačka
€ 60.00
ALIĆ
FIKRET
Prijedor
USA
$60.00
ALIĆ/FORIĆ
SADMIR
Kozarac
Austrija
€ 60.00
ALIŠIĆ
AZURA
Prijedor
Norveška
€ 120.00
€ 120.00
ALIŠKOVIĆ
ARMIN
Rakovčani
Švedska
€ 120.00
ALIŠKOVIĆ
HUZEIR
Rakovčani
BiH
60KM
ARNAUTOVIĆ
HARIS
Tukovi
Švedska
€ 100.00
ARNAUTOVIĆ
EDIN
Tukovi
Švedska
ARNAUTOVIĆ
ERMIN
Rizvanovići
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
AVDIĆ
DAMIR
Rakovčani
Austrija
€ 60.00
AVDIĆ
MIRELA
Rakovčani
Austrija
€ 60.00
AVDIĆ
IZETA
Rakovčani
Njemačka
€ 60.00
AVDIĆ
KEMAL
Rakovčani
USA
$60.00
$60.00
AVDIĆ
EMIR
Rakovčani
USA
$60.00
$60.00
AVDIĆ
SENAD-Senko
Rakovčani
Njemačka
€ 60.00
BALIĆ
HAMDIJAIMINA
Puharska
BiH
MScBALIHODZIĆ
ALMIR
Austrija
Travnik
€ 120.00
€ 110.00
BEGOVIĆ
DZEVAD
Hambarine
USA
$60.00
BEGOVIĆ
HIDAJETA
Jajce
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
BEGOVIĆ
SANELA
Hambarine
USA
BEHLIĆ
NAMIR/MIRELA
Čarakovo
Finska
€ 70.00
BERIŠA
ĆAZIM
Hambarine
USA
$60.00
BEŠIĆ
ATIF
Orahova
Austrija
€ 60.00
BILALOVIĆ
HUSEIN-Huse
Rakovčani
USA
BILALOVIĆ
NURIJA
Rakovčani
Austrija
BILALOVIĆ
EDISA
Rakovčani
Švicarska
€ 120.00
€ 120.00
BILALOVIĆ
NEDŽAD
Rakovčani
Švicarska
€ 120.00
€ 120.00
BLAŽEVIĆ/KARALIĆ
AMINA
Puharska
USA
$50.00
BRAKIĆ
NIHAD
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
BRICA
JAKUB/SAFIJA
Bugojno
Ausrija
€ 60.00
€ 60.00
BRKIĆ
OSMANEf.
Detroit
USA
$60.00
BUDIMLIĆ
SEMIRA
Austrija
€ 55.00
BUDIMLIĆ
SENAD
Cazin
Austrija
€ 60.00
ČAUSEVIĆ
ADMIR
Hambarine
USA
$60.00
ČAUSEVIĆ
ADIS
Čarakovo
USA
$60.00
ČAUSEVIĆ
ALMIR
Hambarine
USA
$60.00
ČAUSEVIĆ
AMIRINERMINA
Čarakovo
Njemačka
€ 60.00
ČAUSEVIĆ
SAMIR
Čarakovo
Njemačka
€ 60.00
ČAUSEVIĆ
GOSPE
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
ČAUSEVIĆ
AZMIR
Hambarine
USA
$60.00
ČAUSEVIĆ
MIRSAD
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
ČAUSEVIĆ
MEDIN
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
ČAUŠEVIĆ
SAFET-Sajo
Bihać
Njemačka
€ 60.00
ČAUŠEVIĆ
MUSTAFA
Hambarine
Švedska
ČAUŠEVIĆ
JASMIR
Hambarine
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
ČEHIĆ
NURFETA
Tukovi
USA
$100.00
$100.00
ČESKO
AMER/ELDINA
USA
$60.00
ČATAKOVIĆ
ISMET&SAMIRA
Austrija
€ 60.00
CERIĆ
ENZO
Bišćani
USA
CERIĆ
MUNIB
Ćela
USA
$60.00
$60.00
CRNOLIĆ
MIRSAD
Ključ
USA
ČIRKIĆ
FUAD
Ćela
USA
$60.00
$60.00
ČIRKIĆ
MIRZA
Ćela
USA
$60.00
$60.00
CRLJENKOVIĆ
MESUD-Meša
Rakovčani
Belgija
€ 60.00
€ 60.00
CRLJENKOVIĆ
ASMIRA
Rakovčani
Belgija
€ 60.00
€ 60.00
CRNKIĆ
DENIS
Tukovi
USA
$60.00
CRNKIĆ
TOFKO/DINKA
Tukovi
USA
$60.00
DEDIĆ
FIKRET-Suljo
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
DEDIĆ
MUHAMED
Rizvanovići
Austrija
€ 40.00
€ 60.00
DEDIĆ
NEVZETA
Rizvanovići
Austrija
€ 35.00
€ 60.00
DEDIĆ
SEDIJA
Rizvanovići
USA
$60.00
$60.00
DEDIĆ
SELMA
Rizvanovići
Austrija
€ 30.00
€ 60.00
DEDIĆ
SULEJMAN
Rizvanovići
Austrja
€ 30.00
€ 60.00
DELKIĆ
MIDHETA
Puharska
BiH
KM60,00
KM60,00
DEKIĆ
NIJAZ-Grga
Bužim
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
DEMIROVIĆ
FAHRUDIN
Ćela
Austrija
€ 60.00
DENIĆ
AHMET
Kozarac
Švicarska
€ 60.00
DENIĆ
MIRZETA
Kozarac
Švicarska
€ 60.00
ĐULDANIĆ
AMEL
Rakovčani
USA
$60.00
$60.00
ĐULDANIĆ
EDIN
Rakovčani
Njemačka
ĐULDANIĆ
OMER
Rakovčani
USA
$60.00
$60.00
ĐULDANIĆ
NAIL
Rakovčani
USA
$60.00
$110.00
ĐULDANIĆ
SANEL
Rakovčani
USA
$60.00
$60.00
ĐULDANIĆ
MERHUNISA
Rakovčani
USA
$60.00
ĐULDANIĆ/SEJFIĆ
Amela/Admir
Rakovčani
USA
$60.00
ĐULDANIĆ/SLATINA
AIDA/ANES
Rakovčani
USA
DURATOVIĆ
ADMIR/MIRSA
Rizvanovići
USA
$60.00
$120.00
DURATOVIĆ
ALTIJANA
Rizvanovići
USA
$60.00
DURATOVIĆ
ASIJA
Rizvanovići
USA
$60.00
DURATOVIĆ
MIRSADA
Rizvanovići
USA
$60.00
DURATOVIĆ
ADNAN/MAHIRA
Rizvanovići
USA
DURATOVIĆ
AMIR
Rizvanovići
BiH
DURATOVIĆ
ENISA
Rizvanovići
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
DURATOVIĆ
ERVIN/MELISA
Rizvanovići
Njemačka
€ 180.00
€ 180.00
DURATOVIĆ
ISHAK/ALMA
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
DURATOVIĆ
KEMAL/SADJIDA
Rizvanovići
Austrija
DURATOVIĆ
MIDHET(Karanfila)
Rizvanovići
Kanada
DURATOVIĆ
MUSTAFA
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
DURATOVIĆ
EDINA
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
DURATOVIĆ
SADMIR
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
DURATOVIĆ
SANIMIR
Rizvanovići
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
DURATOVIĆ
SUTKA
Cazin
USA
$60.00
Ing.DURAKOVIĆ
HADISIAMRA
Cazin
Austrija
€ 50.00
€ 50.00
DŽAMASTAGIĆ
OSMAN
Rakovčani
BiH
KM60,00
KM60,00
DŽAMASTAGIĆ
SATKO/RAZA
Rakovčani
Njemačka
€ 60.00
€ 100.00
DŽAMASTAGIĆ
ENES
Rakovčani
Australija
KM60,00
DŽAMASTAGIĆ
IBRAHIM
Rakovčani
Australija
KM60,00
DŽAMASTAGIĆ
MIRSAD
Rakovčani
Australija
KM60,00
DŽUBUR
FIKRET
Prijedor
USA
$60.00
$60.00
EJUPOVIĆ
ADMIR-Ado
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
EJUPOVIĆ
ASMIR
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
EJUPOVIĆ
CAZIM
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
EJUPOVIĆ
EMIR
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
EJUPOVIĆ
SENAD-Senci
Hambarine
Holandija
€ 60.00
€ 60.00
EJUPOVIĆ
JASMINKO
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
EJUPOVIĆ
MUNIBA
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
ELKAZOVIĆ
HARIS
Kozarac
USA
$60.00
FAZLIĆ
ISMETA
Hambarine
Austrija
€ 100.00
FIKIĆ
ALEN
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
FORIĆ
ELVIR/SONITA
SanskiMost
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
GOLJI
ŠABAN
Ključ
USA
$60.00
GRABIĆ
AIZ
Ćela
Austrija
€ 60.00
GREDELJ
SABAHUDIN
Čejreci
USA
$60.00
$60.00
GUTIĆ
MEDINA
Kozarac
USA
$60.00
HABIBOVIĆ
ANEL
Hambarine
Holandija
HABIBOVIĆ
ALMIR
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
HABIBOVIĆ
DAMIR
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
HABIBOVIĆ
NUSRETA
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
HABIBOVIĆ
ADISA
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
HADZIĆ/EJUPOVIĆ
EDITA
Kozarac
USA
$60.00
$60.00
HADZALIĆ
MIRZA
Austrija
Prjedor
€ 40.00
€ 60.00
HADZALIĆ
MIRSAD
Austrija
Prjedor
€ 30.00
€ 60.00
HAJRIĆ
ELVIS
BanjaLuka
USA
$60.00
$60.00
HAJRIĆ
EMIR
Bišćani
USA
HAJRIĆ
ZAHIR
BanjaLuka
USA
$60.00
HALKIĆ
ADMIR-Atko
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
HALKIĆ
ERMIN
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
HALKIĆ
SENAD
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
HAMULIĆ
ADMIR/AMRA
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
HAMULIĆ
NIHAD
Bišćani
USA
$60.00
HAMULIĆ
SMAJL
Hambarine
Austrija
€ 60.00
HAMZIĆ
BARIS-Mujo
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
HAMZIĆ
EDIN
Rizvanovići
USA
$101.00
$100.00
HASANIĆ(PAĐEN)
ZISKA
Hambarine
USA
$60.00
HASKIĆ
DZENAN
Cazin
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
HASiĆ
FAIKA
Hambarine
Kanada
$120.00
HEGIĆ
HALIDA
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
HEGIĆ
SENAD-Riki
Bišćani
Njemačka
HELEP
MIRSAD
Travnik-Turbe
USA
$60.00
HODZIĆ
AZEM
Zavidovici
USA
$60.00
HODZIĆ
ESMA
Bihać
Njemačka
CHF60,00
HODZIĆ
GENO&JERDINA
Ljubija
USA
$60.00
HODZIĆ
KEMAL/HEPA
Kozarac
BiH
€ 30.00
€ 30.00
HODZIĆ
KEMAL
Zavidovici
USA
$60.00
HRUSTIĆ
HUSEIN
Kozarac
USA
$60.00
HRNJICA
AJDIN
Rizvanovići
Švedska
€ 60.00
€ 60.00
HUČIĆ
SALIH
Rakovčani/Janja
Belgija
€ 60.00
€ 60.00
HUČIĆ
SENADA
Rakovčani/Janja
Belgija
€ 60.00
€ 60.00
HUSKIĆ
ENAD
Hambarine
USA
$60.00
IBRAHIMOVIĆ/KADIRIĆ
ŠERIFA
Bišćani
USA
IBRAHIMOVIĆ
KEMAL
NoviPazar
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
IKANOVIĆ
SENADIINDIRA
Njemačka
€ 30.00
IMAMOVIĆ
FATIMA
Bugojno
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
IMŠIREVIĆ
SABAHUDIN
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
IMŠIROVIĆ
AZHAR
Hambarine
USA
ISLAMČEVIĆ
ALMA
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
ISLAMČEVIĆ
ASIM
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
ISLAMČEVIĆ
DŽEMILA
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
ISLAMČEVIĆ
NEDŽAD-Nećko
Rizvanovići
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
ISLAMČEVIĆ
SANEL-Gago
Rizvanovići
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
ISLAMOVIĆ
IRMAN/MEDINA
BanjaLuka
USA
$120.00
ISLAMOVIĆ
ŠEMSO
BanjaLuka
USA
$60.00
ISLAMOVIĆ
BAHRUDIN-Dino
BanjaLuka
USA
$60.00
JUJIĆ
AZMIR
Rakovčani
Holandija
€ 60.00
JUJIĆ
ALMIR
Rakovčani
Švicarska
$60.00
JAKUPOVIĆ
AIDA
Ćela
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
JAKUPOVIĆ
ANES
Ćela
USA
$60.00
JAKUPOVIĆ
EMIL
Kozarac
USA
$100.00
JAKUPOVIĆ
JASIM-Jasko
Ćela
USA
$60.00
JAKUPOVIĆ
MESUD
Ćela
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
JAKUPOVIĆ
MIRSAD
Ćela
USA
$60.00
JAKUPOVIĆ
NEDŽAD
Kozarac
USA
$60.00
KADIĆ
AIDA
Bišćani
USA
$60.00
KADIĆ
ALEN/JASMINA
Bišćani
USA
KADIĆ
AMIR
Rizvanovići
Austrija
€ 40.00
KADIĆ
ENES
KADIĆ
ENIZ/HASNIJA
Bišćani
USA
$60.00
KADIĆ
ESAD-Plik
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
KADIĆ
ESMA
Rizvanovići
Austrija
€ 40.00
KADIĆ
ELVEDIN/ARNELA
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
KADIĆ
ELVES
Bišćani
USA
KADIĆ
ELVIR
Rizvanovići
Austrija
€ 80.00
KADIĆ
ERMIN
Rizvanovići
Austrija
€ 40.00
KADIĆ
HINDA
Rizvanovići
Njemačka
€ 60.00
KADIĆ
JASMIN
Rizvanovići
Austrija
€ 80.00
KADIĆ
KERIM
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
KADIĆ
MEHEMED/Senada
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
KADIĆ
MUJO
Bišćani
Belgija
€ 70.00
Ing.KADIĆ
MIDHAD-Mido
Sarajevo
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
KADIĆ
LATIF
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
KADIĆ
TAHIRZA
Bišćani
USA
$60.00
$60.00
KADIRIĆ/HRNJIĆ
SENADA
Bišćani/Zagreb
Hrvatska
€ 60.00
€ 60.00
KADIRIĆ
ALEN
Rizvanovići
Švicarska
€ 64.00
€ 60.00
KADIRIĆ
BAHRUDIN-Rudi
Bišćani
USA
$60.00
$60.00
KADIRIĆ
ELDIN/ARIJANA
Rizvanovići
USA
$60.00
$100.00
KADIRIĆ
ELDINA/CESKOAMIR
Rizvanovići/Rogatica
USA
$100.00
KADIRIĆ
EMSUD/NAMKA
Rizvanovići
USA
$60.00
$100.00
KADIRIĆ
SEAD-Dudo
Rizvanovići
Švicarska
€ 60.00
KADIRIĆ
ISMET/FATIMA
Bišćani
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
KADIRIĆ
JASMIN/ARIJANA
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
KADIRIĆ
SERIF/SENIJA
Bišćani
Austrija
KADIRIĆ
SAKIB-Tarzo
Rizvanovići
Njemačka
€ 60.00
KADIRIĆ
SAIMA
Sarajevo
BiH
KM60,00
KADIRIĆ
FERIDA
Rizvanovići
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
KADIRIĆ
HARIS-Hari
Rizvanovići
Njemačka
€ 60.00
KAJDIĆ
MIDHAD
Ćela
Švedska
€ 60.00
KALTAK
FARUK
Hambarine
USA
$60.00
KARAGIĆ
AMELA
Rizvanovići
Švedska
€ 60.00
€ 60.00
KARAGIĆ
AMRA
Rizvanovići
Austrija
€ 40.00
KARAGIĆ
BAHRIJA
Rizvanovići
Austrija
€ 80.00
KARAGIĆ
EDHEM
Rizvanovići
USA
$60.00
$60.00
KARAGIĆ
EDIN
Rizvanovići
USA
$60.00
$60.00
KARAGIĆ
FIKRET-Fikro
Rizvanovići
Njemačka
€ 60.00
KARAGIĆ
FUAD-Kapa
Rizvanovići
Njemačka
€ 60.00
KARAGIĆ
ISMET
Rizvanovići
Švedska
€ 60.00
€ 60.00
KARAGIĆ
MERIMA
Rizvanovići
Švedska
€ 60.00
€ 60.00
KARAGIĆ
IZET
Rizvanovići
USA
$60.00
$100.00
KARAGIĆ
SAID
Rizvanovići
USA
$60.00
$60.00
KARBAŠIĆ
BESIM
Kozarac
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
KARDUMOVIĆ
REUF
Hambarine
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
KAUKOVIĆ
ENIS
USA
$60.00
KEKIĆ
NUSRET
SanskiMost
Austrija
€ 60.00
KILIĆ
MIDHAD-Mitko
Kozarac
Austrija
€ 60.00
KLJAJIĆ
AMIR
Čarakovo
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
KLJAJIĆ
SEDIJA
Čarakovo
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
KRKIĆ
EDIN
Kozarac
Švedska
500.00kr
€ 50.51
KUDUZOVIĆ
SABAHUDIN
Ćela
USA
$60.00
$60.00
KUDUZOVIĆ
MUHIDIN/SABIHA
Ćela
USA
$60.00
$60.00
KURBAŠEVIĆ
SABINA
?
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
LEZIĆ
RAZIM
Ćela
USA
$60.00
$60.00
LIMO
NARCISIEMINA
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
Prof.LJUMANOVIĆ
SELMIR
Tuzla
BiH
KM60,00
KM60,00
MAŽAR
DINKOIBAHRIJA
Rizvanovići
Njemačka
€ 60.00
MAŠOVIĆ
MEHDIN
Brčko
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
MAŠOVIĆ
MELIHA
Brčko
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
MAUNIĆ
SEJAD
SanskiMost
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
MEDIĆ
NATFA
SanskiMost-Hrustovo
USA
MEDIĆ
SADMIR-Meho
Hambarine
USA
MEDIĆ
ZAKIR
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
MEHANOVIĆ
EDIN
Čarakovo
USA
$60.00
$100.00
MELKIĆ
ELVIS
Kozarac
USA
MELKIĆ
NAMKA
Kozarac
USA
MENKOVIĆ
MINA
Kozarac
USA
$60.00
$60.00
MENKOVIĆ
MIRZET
Prijedor-Puharska
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
MRKALJ
EDIN
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
MRKALJ
ALDIN
Bišćani
Holandija
€ 15.00
€ 10.00
MRKALJ
EDISA
Bišćani
€ 10.00
MODRONJA
SEAD-Tea
Bišćani
USA
$60.00
MUHAREMOVIĆ
MUJOIVELIDA
NovaKasaba/Rizvanovići
USA
$60.00
$80.00
MUHIĆ
ALMIR-Ćani
Hambarine
Australija
€ 120.00
€ 120.00
MUHIĆ
EDVIN
Hambarine
Australija
€ 120.00
€ 120.00
MUHIĆ
SANIMIR
Hambarine
USA
MUJKANOVIĆ
ADNAN
Prijedor
Švedska
€ 60.00
MUJKANOVIĆ
ALMIR
Kozarac
USA
MUSIĆ
HARIS
Čarakovo
USA
$60.00
$60.00
MUŠIĆ
ARNESIŠEJLA
Prijedor
Austrija
€ 60.00
MUŠIĆ
EMIRA
Prijedor
Austrija
€ 60.00
MUSLIMOVIĆ
ALMIR
Rizvanovići
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
MUSLIMOVIĆ
MIRZET
Puharska
BiH
NASIĆ
AMIR
Rakovčani
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
NASIĆ
NAFIJA
Rakovčani
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
NASIĆ
FATA
Rakovčani
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
NASIĆ
MIRSAD
Rakovčani
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
NASIĆ
MUFID/SAFIJA
Rakovčani
Njemačka
€ 60.00
NASIĆ
AMEL
Tukovi
USA
NASIĆ
ELVIR/SELMA
Rakovčani
Njemačka
€ 75.00
€ 75.00
NOKIĆ-DEDIĆ
Mevlida
Bišćani
Njemačka
NUHIJA
ATIF-Laki
Hambarine
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
NURKOVIĆ
EDIN
Rozaje-CG
Belgija
€ 60.00
O.E
USA
USA
$60.00
OKIĆ
NERMIN
Raškovac
USA
$60.00
$60.00
OKIĆ
SAID
Raškovac
USA
$60.00
$60.00
OKIĆ
VELID
Raškovac
USA
$60.00
$60.00
OGORINAC
SAFET
BosanskaDubica
$60.00
PAĐAN
ELVEDIN-ElVedo
Hambarine
Švedska
PAĐEN
HALIDA
Hambarine
Njemačka
€ 120.00
€ 120.00
PEHLIĆ
OMER
Puharska
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
PEZEROVIĆ
KADIR
Rakovčani
Holandija
€ 60.00
€ 60.00
POLJAK
ALMIR
Rakovčani
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
RAMIĆ
ADNAN/JASMINA
Raškovac
USA
$60.00
$60.00
RAMIĆ
AMEL
Ćela
USA
$60.00
$60.00
RAMIĆ
EDIN/NAIDA
Rizvanovići
Austrija
€ 84.00
€ 84.00
RAMIĆ
ERMIN-Gera
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
RAMIĆ
SAFET
Ćela
USA
$60.00
$60.00
RAMIĆ
MUHAREM/SANELA
Rizvanovići
Slovenija
€ 60.00
€ 60.00
RAMIĆ
MEHMED
S.Most-Fajtovci
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
RAMIĆ
MUHAMED-Hamić
D.Kamengrad
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
RAMIĆ
VELID
Rizvanovići
USA
$60.00
$60.00
RAMULIĆ
BERNARD
Rakovčani
USA
$60.00
$60.00
REKANOVIĆ
EDIN
Bišćani
USA
$60.00
RIZVANOVIĆ
ALADIN
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
RIZVANOVIĆ
ILIJAZ-Ile
Rizvanovići
Njemačka
€ 60.00
RIZVANOVIĆ
SAMKA
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
RIZVANOVIĆ
NAMKA
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
RIZVANOVIĆ
VELID
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
ŠABANOVIĆ
FARUK-Mara
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
ŠABANOVIĆ
JASMIR/MIRSADA
Rizvanovići
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
ŠABANOVIĆ
MUHAMED-Hamić
Bišćani
USA
$120.00
ŠABANOVIĆ
NEVZET
Brčko
USA
ŠABANOVIĆ
NIHAD-Nido
Bišćani
USA
$120.00
ŠVRAKA
ADMIR-Ferta
Rizvanovići
GB
€ 65.00
SARAJLIJA
FIKRETA
D.Ljubija
Njemačka
€ 60.00
SARAJLIĆ
MIRSAD-Kiki
Puharska
BiH
KM60,00
KM60,00
SEDIĆ
BELMA
Arapuša
Austrija
€ 60.00
SEDIĆ
BELMIN
Arapuša
Austrija
€ 60.00
SEDIĆ
SAFET/SAJO
Arapuša
Austrija
€ 60.00
SEDIĆ
ĐULA
Arapuša
Austrija
€ 60.00
ŠEĆERBEGOVIĆ
MERIMA
USA
$60.00
SEFERAGIĆ
SENAD/DZEMILA
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
SEFEROVIĆ
SAFET-Sajo
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
SELIMOVIĆ
AJDIN
Prijedor
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
SELIMOVIĆ
SENAD
Rakovčani
USA
$60.00
SELIMOVIĆ
SENAD/ĐZEMILA
Prijedor
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
SEPEROVIĆ
Zemir-Toljo
Prnjavor-Lisnja
Austrija
SERVICE
ADMIR
USA
$60.00
SIJEČIĆ
NARCISA
Čarakovo
Švedska
SIKIRIĆ
ALMA
Hambarine
Norveška
€ 80.00
€ 80.00
SIKIRIĆ
DEMIR
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
SIKIRIĆ
MERSIHA
Hambarine
Holandija
€ 60.00
€ 60.00
SIKIRIĆ
SAMIR-Siki
Hambarine
Njemačka
€ 60.00
SIKIRIĆ
SAFIRA
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
SIKIRIĆ
SUBHA
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
SIKIRIĆ
NIZAM
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
SIKIRIĆ
LEJLA
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
SMAJIĆ
ALMIR/ELVIRA
?
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
SOFIĆ
NIRMA
Hambarine
Australija
€ 120.00
€ 120.00
SOFTIĆ
ef.ELVEDIN
Visoko
BIH
KM60,00
SOFTIĆ
DENIS
Tešanj
Švicarska
SUPUKOVIĆ
AMIR
Bos.Novi
USA
$60.00
SUPUKOVIĆ
HUSEIN
Bos.Novi
USA
$60.00
TABAKOVIĆ
ELVIR
Rogatica
USA
TAJIĆ
AMIR
Hambarine
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
TAJIĆ
MUAMERA
Hambarine
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
TREPIĆ
ADMIR-Adi
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
TREPIĆ
SULEJMAN
Bišćani
Njemačka
€ 60.00
€ 60.00
TSCHURTSCHENTHALER
Dr.GETRAUD
Linz
Austrija
€ 120.00
€ 120.00
TURSIĆ/KEKIĆ
BAHRA
Bišćani
USA
VOJNIKOVIĆ
AMIR
Bišćani
USA
$60.00
$100.00
VOJNIKOVIĆ
ALMIR
Bišćani
USA
$60.00
$60.00
VUČKIĆ
ERMIN/NARIMAN
Raskovac
Njemačka
€ 100.00
€ 100.00
VUKALIĆ
VAHIDA
V.Britanija
€ 60.00
€ 60.00
ZENKOVIĆ
KELIMA
Bišćani
USA
$60.00
$60.00
ZENKOVIĆ
MIRZET
Bišćani
USA
$60.00
$60.00
ŽERIĆ
SAKIB
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
ŽERIĆ
MUSTAFA
Hambarine
USA
$60.00
$60.00
ZRINIĆ
FARUK
Kozarac
USA
$60.00
ZUKANOVIĆ
ESAD
Ključ
Austrija
€ 60.00
€ 60.00
ZULUM
ADNEL/SANELA
Ćela
Austrija
€ 120.00
€ 80.00

 

 

NAPOMENA:

Svi donatori koji su ucestvovali u akcijima koje smo sprovodili ili koje sprovodimo nalaze se  na listi donatora za akciju koju su uplatili!                                                                                                                                                                                             

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte na  e-mail: humano.brdo@live.at

S postovanjem Team HB 2010

 

 

 

mod racun