Pomoć pri samozapošljavanju

Od 2006.god., Humano Brdo 2010 na raznorazne načine pomaže ljudima širom BiH, a najviše ljudima na Brdu i u blizini Prijedora. Glavni cilj ove humanitarne organizacije je pomoći onima koji žele da rade i svojim radom i trudom obezbijede svojim porodicama ono što je neophodno za život.

Održan je sastanak 2014.godine sa predstavnicima svih mjesnih zajednica sa Brda i sa njima je dogovoreno kako konkretno pomoći porodicama na Brdu.

Zamišljeno je da se kroz projekat „Samozapošljavanje“ pomogne onima koji žele nešto da rade. Svi predsjednici mjesnih zajednica su bili zaduženi da održe sastanke sa svojim sugrađanima i obavijeste ih da mogu napraviti projekte i aplicirati za pomoć.

Humano Brdo 2010 je blagovremeno primilo 20 projekata i odobrena su sredstva za potpomaganje raznoraznih unosnih poslova.

Projektom samozapošljavanja je obuhvaćen i Halkić Nuzhet, koji je aplicirao za pomoć oko proširenja stočnog fonda. Nuzhet je povratnik od 2001.god. Živi  u Rizvanovićima sa ženom  i  četvero djece od kojih su troje školarci. Nezaposlen je i bavi se poljoprivredom i stočarstvom. Jako je vrijedan i svojim radom i trudom uspijeva omogućiti finansijska sredstva za život. Ima kravu i dvoje teladi.HB mu je pomoglo sa 500 eura. Nuzhet  je namirio 100 eura i kupio dvoje teladi starih po desetak dana sa namjerom da prošiti svoj stočni fond. Telad će u početku hraniti mlijekom od svoje krave.

Želja mu je da ima svoju malu farmicu.

Hvala svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta Hunanog Brda.

Pridružite se našem mnogobrojnom humanom timu i pomozite nekome.
 

 


 
 

mod racun