Nagrada za najbolje učenike

I ove godine Humano Brdo 2010 je odlučilo nagraditi odlične učenike od 6. do 9. razreda, koji pohađaju Osnovnu kolu Dositej Obradović -Područnu kolu u Hambarinama. Nagrađeni su učenici sa primjernim vladanjem i odličnim uspjehom.Ove godine je bilo sedamnaest odličnih učenika, od kojih pet učenica imaju sve odlične ocjene i primjerno vladanje.


Naalost, samo jedan dječak je bio odličan.

Svi odlični učenici su dobili po 50 KM, a učenice koje imaju sve odlične ocjene su dobile po 100 KM.

Odlični učenici:

VI razred:

Sve petice je ima Amina Begović,

 a ostale odlične učenice su:

Nejra Pađan,
Emina Poljak,
Hana Farizi,
Hamida Hamulić
i Samra Čeliković.

VII

Odlične učenice su:
Denita Hamzić
i Ajla Čikotić.

VIII

Učenica sa svim peticama je Ajla Hadić,
a odlični su:

Esma Damastagić
i Mirza Damastagić.

IX

Odlične učenice koje su imale sve petice i učetvovale na raznim takmičenjima:

Selma Novkinić,
Majda Muhić
i Sara Kadirić.
Ostale odlične učenice su:
Sarah Farizi,
Ajdina Muhić
Jasmina Denanović.

Ovi učenici su imali zadatak da naslikaju neto na temu Humamo Brdo 2010.

Humano Brdo 2010 čestita ovim učenicima na postignutim rezultatima u protekloj kolskoj godini i eli im sreću kako u narednom kolovanju, tako i u ivotu.

 


 
 

mod racun