Nedavno je Humanom Brdu 2010 upućena molba za pomoć porodici Ajanović iz Donjeg Vakufa. Naime, radi se o porodici koja ivi u jako tekim ivotnim uslovima.  Već neko vrijeme ive bez struje. Unatoč tome, njihova djevojčica je odlična učenica.

Objavljeno 2015 Jun 25
   

I ove godine Humano Brdo 2010 je odlučilo nagraditi odlične učenike od 6. do 9. razreda, koji pohađaju Osnovnu kolu Dositej Obradović -Područnu kolu u Hambarinama. Nagrađeni su učenici sa primjernim vladanjem i odličnim uspjehom.Ove godine je bilo sedamnaest odličnih učenika, od kojih pet učenica imaju sve odlične ocjene i primjerno vladanje.

Objavljeno 2015 Jun 23
   

Nedavno se Humanom Brdu 2010 obratila snaha teko bolesne Namke Delić. Namka ivi sa sinom i snahom. Poto joj je potreban mir, ona ima svoju sobu u kojoj boravi, međutim taj mir su joj poremetile prologodinje poplave. Sve joj je uniteno.

Objavljeno 2015 Jun 14
   

Nedavno se Humanom Brdu 2010 obraćala Husanović Nisveta iz Rakovca, majka petero djece, koja je zamolila za pomoć u vidu paketa hrane koji joj je i uručen.

Objavljeno 2015 Jun 14
   

Familija Mustafe aban iz Ćele se ponovo obratila koordinatorima na terenu, da im se omogući paket sa hranom, jer su u vrlo tekoj situaciji.

Objavljeno 2015 May 27
   

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Slijedeća>>

 
 

mod racun