HUMANI FOND

Novi sistem od 2014, koji je uveo Team HB i koji ce se primjenjivati pored koordinatora. Cilj novog sistema je prosirivanje organizacije i dopustanje mogucnosti da se ukljuci vise clanova iz organizacije.

Sistem pod nazivom Human-Fond djeluje u sastavu Humanog Brda 2010.

Human-Fond  je djelovanje drugih clanova pored koordinatora. Prije svega da bi se ukljucili u ovaj system morate biti clanovi organizacije. Svi koji djeluju u Human-Fond systemu  imaju zadatak da prezentuju Humano Brdo i skupljaju novac putem raznih donatorskih vereri i slicno.  

Grupa clanova koja je zainteresovana da radi po ovom systemu se mora obratiti Team-u HB, kako bi isti odobrio grupu clanova koji zele da rade za Humano Brdo kroz Human-Fond.

Ovdje je prednost da ista grupa clanova koja djeluje kroz Human-Fond mogu odluciti u koji Fond Humanog Brda da se sredstva uplate. Slijedeci Fondovi stoje na raspolaganju.

Fond-Stipendije, Fond-Paketi, Fond-Zimnica, Fond-Podsticaj, Fond-Lijecenje i Fond-X.

Fond-X je predlozeni fond od strane clanova Human-Fonda  za koji isti snose odgovornost o ispravnosti ulozenih sredstava koja skupe na donatorskim vecerama i slicno, sto znaci da ce HB sredstva uruciti ispravno ali za ista ne odgovara.

Prije nego clanovi Human-Fonda  krenu sa projektom, ukoliko se odluce da ce skupljena sredstva uplatiti u Fond-X moraju Team-u HB dostaviti gdje i koliko zele da koriste iz Fonda-X.

Vise info: humano.brdo@live.at

Primjer:

Clanovi iz USA se  odluce na rad za Human-Fond. Isti dobiva naziv Human-Fond USA

Donatori sjelo 25.01.2014 za Tomasicu Detroit

 


 

 

 

 

mod racun