Akcija Kurbani uspješno realizovana

I ove godine je Humano Brdo 2010 uspješno organizovalo i realizovalo akciju kurbani. Uplaćeno je 159 kurbana. Kupljene su 22 krave (20 krava u 7 kurbana i 2 krave u 5 kurbana) i 9 ovnova koji su kupljeni u Sanskom Mostu na Glavici od RVI Ekrema Krupića, kojem će ova kupovina ovaca mnogo pomoć u finansiranju daljnjeg školovanja njegove djece. U sličnoj situaciji su i mnogi drugi od kojih su kurbani kupljeni.

Skoro svi kurbani kupljeni su od ljudi sa Brda, ljudi koji se bave stočarstvom i kojim je to jedini izvor finansija. Pri kupovini kurbana , koordinatori su provjerili u više navrata da li se krave nalaze u štalama vlasnika i utvrđeno je da ih njihovi vlasnici posjeduju već godinama. Sve krave i ovce veterinar je pregledao na licu mjesta i izvršio klinički pregled kao i fiziološko ispitivanje krvi i potvrdio da nisu oboljele od bruceloze, čime je utvrdio da se mogu uzeti za kurbane.

U ovih 159 kurbana je bilo oko 7 tona mesa. Ovom akcijom potpomaže se i razvoj stočarstva na ovim prostorima. Učestvujući u ovoj akciji, imali su šansu da zarade nešto novca i mnogi mještani Brda koji su vozili kurbane i djeca koja su s osmijehom i čestitkama propisno podijelila kurbane.

Kurbani su podijeljeni u: Bišćanima, Rakovčanima, Rizvanovićima, Hambarinama, Čarakovu, Zecovima, Ljubiji, Ćeli, Tukovima, Raškovcu, gradu Prijedoru, Starom Gradu i Zagradu, Čejrecima, Gornjoj i Donjoj Puharskoj, Gomjenici, Kozarcu, Kamičanima, Ališićima, Ništsvcima i Sanskom Mostu. Svi su zadovoljni krajnjim ishodom ove akcije.

Neka Svemoćni nagradi svakoga ko je uplatijo kurban i neka upiše sevape svima koji su u ovoj velikoj akciji učestvovali.

S poštovanjem, Team HB2010


Poljoprivrednici od kojih je kupljen kurban:

Hamabarine:

1.    Medić Salko, dvije krave ( 14 kurbana)
2.    Pađan Edin, dvije krave ( 14 kurbana )
3.    Pađan Mirhet, jedna krava ( 7 kurbana)
4.    Pađan Nerko, jedna krava ( 7 kurbana)

Rakovčani:

1.    Borovac Muharem , jedna krava ( 7 kurbana )
2.    Nasić Mustafa, jedna krava ( 7 kurbana )
3.    Crljenković Rifet, dvije krave ( 14 kurbana )
4.    Crljenković Izet, dvije krave ( 14 kurbana )
5.    Poljak Nail, jedna krava ( 7 kurbana )

Bišćani:

1.    Bajrić Ibrahim, jedna krava ( 7 kurbana )
2.    Pajić Sead, jedna krava ( 7 kurbana )
3.    Hodžić Safet, jedna krava ( 7 kurbana )
4.    Hegić Nazif, jedna krava ( 5 kurbana )

Čarakovo:

1.    Brdar Đula, jedna krava ( 7 kurbana )
2.    Zahirović Rifet, jedna krava ( 5 kurbana )

Rizvanovići:

1.    Harambašić Mirsad, jedna krava ( 7 kurbana )

Zecovi:

1.    Brakić Hajrudin, jedna krava ( 7 kurbana )

Ljubija:

1.    Hodžić Ismet, jedna krava ( 7 kurbana )

Sanski Most ( Glavica):

•    Krupić Ekrem, devet ovnova ( 9 kurbana)

UKUPNO: 22 KRAVE I 9 OVNOVA = 159 KURBANA


REALIZATORI AKCIJE KURBANI

Koordinatori akcije i učesnici u svim poslovima:

•    Selmir Ljumanović i
•    Osman Džamastagić

Foto:

1.    Sarajlic Mirsad

Vozači:

1.    Jujić Senad
2.    Šerif Velibašić
3.    Zahirović Sanela
4.    Alagić Almir
5.    Kadirić Mirzet
6.    Mujadžić Sajdo
7.    Hamzić Dženan
8.    Čeliković Izet
9.    Alukić Dženan
10.    Duratović Amir
11.    Avdić Admir
12.    Hujić Dževad

Kurbane dijelili:

1.    Dženan Hamzić,
2.    Mirza Džamastagić,
3.    Duratović Admir
4.    Kadirić Emir
5.    Dedić Dino
6.    Kadirić Izet
7.    Halilović Amel
8.    Dedić Derviš
9.    Muslimović Ermin
10.    Modronja Sead
11.    Hadžić Enes
12.    Alukić Dženan
13.    Alagić Ervina
14.    Alukić Almir
15.    Hopovac Samira
16.    Zahirović Eldin
17.    Hamulić Amra
18.    Pašić Anes
19.    Sarajlić Mirsad
20.    Čeliković Nida
21.    Muhić Medina
22.    Karahodžić Irma
23.    Džamastagić Ferid
24.    Hujić Nermin
25.    Hujić Nermina
26.    Hodžić Armin
27.    Mujadžić Vildana

LISTA UPLATA KURBANA - KLIKNITE OVDJE!

 


ZA UVECANJE KLIKNITE FOTOGRAFIJU!

   

 

 


 
 

mod racun