Članarina za 2022 godinu

Objavljeno 22 Dec 2022
 

Dragi članovi Humanog Brda, bližimo se kraju 2022 godine.

Ni ova godina se ne razlikuje od prethodnih jer nam je donijela mnogo udarnih efekata kako od posljedica Korone tako i od novih ratnih dešavanja od februara 2022. Situacija sa mnogobrojnim izbjeglicama koji dolaze izvan Evrope je nepromijenjena ili je pogoršana. Vjerujemo da je zbog toga potražnja za donacijama od različitih organizacija ove godine dostigla vrhunac a izgleda da i po svemu sudeći neće biti ništa manje potražnje u 2023-ćoj.

Sada više ni izbjeglice nisu u pitanju kao ni i rješenje njihovog statusa, nego su se svi okrenuli ka saniranju situacije u vlastitim državama kao posljedica poskupljenja struje, stanovanja, hrane i svega drugog.  Politička elita u Bosni izgleda da još uvijek spava, tako da je situacija za naše Bosance i Hercegovce također ista iz dana u dan. Opšta situacija u BiH i svijetu dodiruje svakog od nas pa tako  i Humano Brdo, međutim nije naše da ulazimo u tu vrstu diskusije jer kako god bilo, situacija kod naših korisnika je ista jer su slučajevi potrebe prepušteni sami sebi. O njima se niko ne brine.

Manjak financijskih sredstava da se ugrožene porodice u našoj opštini pomognu je smanjen jer je smanjen i priliv članova a neki od dosadašnjih članova na žalost iz nama nepoznatih razloga nisu uplatili članarinu za ovu godinu. Ne bismo željeli da se neko nađe prozvan jer postoji razlog za sve, ali se iskreno nadamo da ćete nam se javiti i blagovremeno ispuniti obavezu članarine koja je ujedno i srž svih akcija na terenu.

Osim toga bilo je i dobrih  donacija, manje više od jednih te istih ljudi kojima smo neizmjerno zahvalni. Bilo bi nam drago da se broj članova poveća jer za to postoje uslovi koji pokazuju različitosti po broju članova na nivou dijaspore. Broj članova u Austriji (108) je još uvijek najbrojniji, popraćen članovima iz USA (83) te onda Njemačke (38), Holandija (7), Belgija (5) te Australija (4), itd.

Broj izbjeglih Prijedorčana u skandinavske zemlje ili uopšte u svijetu je mnogo veći ali na žalost mnogi od njih nisu pronašli put prema Humanom Brdu niti izrazili želju da podrže nas humanitarni rad. Nakon skoro 30 godina u izbjeglištvu nam je poznato da su se naše mnoge familije situirale i da je mogućnost za mjesečnu članarinu od 5 eura dostupna mnogima. To je najmanja svota novca koju je jedna humanitarna organizacija zatražila od svojih članova.

Mnogi od nas su isto članovi većih humanitarnih organizacija te nam je isto poznato koliki je iznos članarine u tim organizacijama koje djeluju širom svijeta i pomažu mnoge ljude. Humano Brdo, na žalost, ne može konkurirati sa takvim organizacijama jer smo mi kao mala organizacija koncentrirani lokalno u Prijedoru i na Brdu. Sav rad organizacije se svodi na volonterskoj osnovi uz manje korekcije na terenu jer smo ovisni od koordinatora koji odrađuju planirane aktivnosti.

Hvala svima vama koji ste do sada uplatili članarinu, kao i vaše donacije tokom cijele godine.
Molimo vas sviju za razumijevanje i dalju saradnju u 2022 godini. Sve može biti bolje i mi svi možemo biti humaniji ukoliko se udružimo i radimo na zajedničkim projektima za dobrobit našeg lokalnog stanovništva.

Na kraju vas molimo da pogledate našu stranicu i da se zajedno osvrnemo na proteklu godinu, te da s novim iverom počnemo Novu 2023 godinu.

Vaš Radni tim Humano Brdo 2010


 

Mobirise

KONTAKTIRAJTE NAS

Sponzori i Partneri

Račun

Humano Brdo e. V.
Banka : Oberbank AG
IBAN: AT 901500300761068915
BIC/Swift: OBKLAT2L

PayPal

humano.brdo@live.at

Pratite nas
Hilfsorganisation
Humano Brdo 
  • Aumühlstrasse 45 d, 4050 Traun, Austria
  • Office- Ringstrasse 1, 4050 Traun, Austria
  • ZVR-Zahl: 371 238 829
  • Mobil: + 43 660 414 58 65