Okončane uplate kurbana za 2022. godinu

Objavljeno 19 Jun 2022
 

Pošto je broj uplata kurbana limitiran na 100 uplata, obavještavamo vas da je toliko kurbana i uplaćeno, te ovaj dio akcije "Kurbani" završavamo.

O svemu vezanom za akciju ćemo vas blagovremeno obavještavati.

Molim Uzvišenog da vam ukabuli kurbane i da  obilato nagradi sve koji su doprinijeli da se ova akcija organizije, i one koji će učestvovati u realizaciji akcije do kraja.
 

Lista uplata  „KURBANI 2022“

1. Mujovic Delita 200 €
2. Kadiric Emina 190 €
3. Islamovic Irman 193 €
4. Kenjar Ismet 191 €
5. Fam. Muhic-Sikiric 190 €
6. Fam. Sikiric 190 €
7. Islamcevic Asim i Dzemila 200 €
8. Foric Elvir i Sonita 200 €
9. Pezerovic Mersed 190 €
10. Ejupovic Admir 200 $
11. Ejupovic Jasminka  200 $
12. Ejupovic Muhamed  200 $
13. Karagic Meliha  200 $
14. Ejupovic Muniba  200 $
15. Ejupovic Emir  200 $
16. Ejupovic Azra  200 $
17. Rezic Razim 200 $
18. Sikiric Nizam 200 $
19. Okic Velid i Fadila  200 $
20. Kadiric Emsud i Namka  200 $
21. Kadiric Eldin i Arijana  200 $
22. Cesko Amer i Eldina 200 $
23. Avdic Emir  200 $
24. Zenkovic Sanela  200 $
25. Zenkovic Sanela 200 $
26. Zenkovic Sanela  200 $
27. Zenkovic Mirzet  200 $
28. Carkic Amela  200 $
29. Zenkovic Kelima  200 $
30. Karagic Izet  200 $
31. Karagic Hata 200 $
32. Causevic Samira,Huskic Aida,Adna 200 $
33. Ganic Zineta  200 $
34. Sabanovic Muhamed 200 $
35. Sabanovic Nihad 200 $
36. Sabanovic Faruk 190 €
37 .Pezerovic Kadir i Zahida 190 €
38 .Karagic Irnes  200 $
49. Rizvanovic Aladin 190 €
40. Rizvanovic Aladin 190 €
41. Rizvanovic Aladin 190 €
42. Rizvanovic Aladin 190 €
43. Crljenkovic Almedin 190 €
44. Crljenkovic Sabiha 190 €
45. Mujadzic Fatima 190 €
46. Mujadzic Ismeta i Hasan 190 €
47. Dedic Sadija 215 $
48. Begovic Aldin i Aldina 191 €
49. Rizvanovic Mirsad i Emira 190 €
50. Rizvanovic Midhad i Sanela 190 €
51. E.M. 190 €
52. Islamcevic Nedzad i Jasna 190 €
53. Duratovic Mahira 196 €
54. Dedic Muhamed 190 €
55. Pezerovic Emsuda 190 €
56. Pezerovic Mahmutovic Nermina 190 €
57. Pezerovic Hatidza 190 €
58. Limo Narcis 190 €
59. Limo Emina 190 €
60. Vuckic Atif 190 €
61. Vuckic Edin 190 €
62. Vuckic Ermin 190 €
63. Hadzic Amar 190 €
64. Ejupovic Vuckic Seida 190 €
65. Kamenac Jasmin i Amra 190 €
66. Mulalic Sabit 190 €
67. Mulalic Dzamastagic Selma 190 €
68. Ejupovic Sibonjic Senada 190 €
69. Ejupovic Sibonjic Senada 190 €
70. Mahmuljin Edina 190 €
71. Duratovic Sanimir 190 €
72. Muhic Asmir i Jasna 190 €
73. Islamcevic Sanel Gago 200 €
74. Islamcevic Alma 200 €
75. Karagic Fuad Kapa 190 €
76. Gredelj Edin 190 €
77. Avdic Besime 190 €
78. Zenkovic Senada 390 KM
79. Nasic Muamer 200 €
80. Karagic Fikret i Fikreta 190 €
81. Ceric Faik 200 $
82. Avdic Hasan 190 €
83. Gredelj Armin 190 €
84. Cirkic Fuad 200 $
85. Okic Nermin 200 $
86. Omerspahic Mehmedalija 190 €
87. Omerspahic Esmine 190 €
88. Dedic Edis i Fikra 190 €
89. Kadic Alen i Lejla 190 €
90. Crnkic Azra 200 $
91. Crnkic Hasan i Suadeta 200 $
92. Halilovic Hidajeta-Bika 190 €
93. Gashi Mirsad Fatima sa djecom 190 €
94. Kadiric Elvir i Zuhra 195 €
95. Ejupovic Esad 200 $
96. Avdic Mirela 190 €
97. Halilovic Anela 200 €
98. Susko Hajrudin i Tima 200 €
99. Masovic Mehdin 200 €
100. Masovic Meliha 200 €
101. Pasalic Damir i Emina 190 €
102. Kadic Elvir i Medisa 190 €
103. Kadic Irfan i Cezima 190 €
104. Kadiric Ismir-Spiro 190 €
105. Karagic Midhet 370 KM
106. Kadic Jasmin Anita 190 €
107. Jujic Senad 370 KM
108. Muhadzic Sanela 370 KM
109. Halkic Emir i Merima 190 €
110. Poljak Anel 190 €
111. Duvnjak Seid 200 €
112. Rizvanovic Velid 190 €
113. Crljenkovic Mujo 370 KM
114. Alisic Mersid i Munira 190 €
115. Kadiric Mirhet Mika 190 €
116. Avdic Asmir i Sabina 190 €
117. Crljenkovic Adem 370 KM
118. Bajric Zemine 190 €
119. Duratovic Denis i Anela 190 €
120. Duratovic Narcis i Melisa 190 €
121. Tajic Mirsad i Ermina 190 €
122. Tajic Amir 190 €
123. Tajic Muamera 190 €
124. Balaban Ali Osman / Fazlic Ilda 190 €
125. Hodzic Edwin i Sara 190 €
126. Zulic Zarina 190 €
127. Catic Hasim 190 €
128. Brica Jakub i Safija 190 €
129. Nasic Mufid 191 €
130. Jakupovic Fuad 370 KM


Stanje uplata sa 05.07.2022


 

Mobirise

KONTAKTIRAJTE NAS

Sponzori i Partneri

Račun

Humano Brdo e. V.
Banka : Oberbank AG
IBAN: AT 901500300761068915
BIC/Swift: OBKLAT2L

PayPal

humano.brdo@live.at

Pratite nas
Hilfsorganisation
Humano Brdo 
  • Aumühlstrasse 45 d, 4050 Traun, Austria
  • Office- Ringstrasse 1, 4050 Traun, Austria
  • ZVR-Zahl: 371 238 829
  • Mobil: + 43 660 414 58 65