Brdo je bogatije za četri bebe

Objavljeno 23 Nov 2022
 

Velika je blagodat dobiti dijete i svu ljubav i pažnju usmjeriti prema njemu.

Pet porodica je u skorije vrijeme imalo tu sreću da osjeti ovu veliku radost.

U Hambarinama su Imširović Esad i Elmina dobili drugo dijete, sina Adema. On je darovan sa 150 eura.

Čikotić Benjamin i Dijana, također iz Hambarina, su dobili prvo dijete, djevojčicu Daliju koja je darovana sa 100 eura.

U Zecovima su Čaušević Ramiz i Ajna dobili drugo dijete, dječaka Hamzu, koji je darovan sa 150 eura.

U Rakovčanima su Šehović Rešad i Merjema dobili djevojčicu Jasminu, koja je kao njihovo treće dijete darovana sa 200 eura.

U Donjoj Puharskoj su Nesimović Fahrudin i Irma dobili sina Omera i on je darovan sa 100 eura.

Hvala Humanom Brdu i mnogobrojnim donatorima na realizaciji važnih projekata.

Tim Humanog Brda 2010
Postanite naš član i pomozite svojim sugrađanima!
humano.brdo@live.at
HUMANO-BRDO.COM


 

Mobirise

KONTAKTIRAJTE NAS

Sponzori i Partneri

Račun

Humano Brdo e. V.
Banka : Oberbank AG
IBAN: AT 901500300761068915
BIC/Swift: OBKLAT2L

PayPal

humano.brdo@live.at

Pratite nas
Hilfsorganisation
Humano Brdo 
  • Aumühlstrasse 45 d, 4050 Traun, Austria
  • Office- Ringstrasse 1, 4050 Traun, Austria
  • ZVR-Zahl: 371 238 829
  • Mobil: + 43 660 414 58 65