Akcija za kupovinu traktora Kadirić Elvedina

Objavljeno 02 Nov 2022
 

Uz pomoć rodbine i prijatelja, te Humanog Brda i donatora, Elvedinu Kadiriću iz Sredica je prije par godina kupljen mali traktor. Budući da bi s velikim traktorom mogao raditi i zaraditi mnogo više, na inicijativu njegove rodbine i prijatelja, ponovo ustupamo žiroračun Humanog Brda za uplatu novca. Elvedin je vrijedan mladić, i apelujemo na sve koji mogu, da mu pomognu da kupi traktor. U vrijeme kada mnogi odlaze iz domovine, ovaj mladić želi da ovdje živi i radi, i stoga ga treba podržati.

Uplate Putem žiro-računa
Humano Brdo e. V. | Banka : Oberbank Traun
IBAN: AT 901500300761068915 | BIC/Swift: OBKLAT2L

Pay Pal-a: humano.brdo@live.at
Svrha: Za Kadirić Elvedina

Tim Humanog Brda 2010

Kontakt osobe i pokretači akcije:

Za Njemačku

Kadiric Samir (Cajo)
00 49 163 714 4618
Kadic Edvin
00 49 152 31885704
 

Za Ameriku

Šabanović Nihad
Tel.0015865244669
Modronja Sejad
Tel.0015868551613
Kadiric Bahrudin Rudi
00 1 (224) 234-7144

Za Švedsku

Kadirić Munib (Nuno)
Tel. 0046733993151

Kadirić Elvir (Vice)

Tel. 0046763933238


 

Mobirise

KONTAKTIRAJTE NAS

Sponzori i Partneri

Račun

Humano Brdo e. V.
Banka : Oberbank AG
IBAN: AT 901500300761068915
BIC/Swift: OBKLAT2L

PayPal

humano.brdo@live.at

Pratite nas
Hilfsorganisation
Humano Brdo 
  • Aumühlstrasse 45 d, 4050 Traun, Austria
  • Office- Ringstrasse 1, 4050 Traun, Austria
  • ZVR-Zahl: 371 238 829
  • Mobil: + 43 660 414 58 65