Članarina iz Detroita

Pomoc pri zamozaposljavanju
Usprkos teškoj situaciji u svijetu prouzrokovanu od Covid 19 ..... Od 2006.god., Humano Brdo 2010 na raznorazne načine pomaže ljudima.....