Pomoc za Midzic i Kajdic

Paket hrane za Čaniće

Često puta čujemo ili i sami ponekad u ljutnji kažemo da u Bosni ljudi neće da rade, da svako ko hoće da radi može.... Da su svi životi različiti, i da je jako teško preživljavati, i uhvatiti se u koštac s ovim surovim vemenom.....