Paketi za dvije porodice

Novorođenčad na Brdu
Iako je došlo proljeće i granulo sunce, neke porodice nikako da... Proljeće je sa sobom donijelo tri ružice ne Brdo, u porodice:Topić, Ajkić...