Pomoć pri samozapošljavanju

Uručeni novci za Jasmina

Od 2006.god., Humano Brdo 2010 na raznorazne načine pomaže ljudima širom BiH, a najviše ljudima na Brdu.... Novinar i veliki humanista Senudin Safić je pisao o teškom zdravstvenom stanju Jasmina Smajlovića....